Gavel

 במהלך עבודתה של עו"ד ומגשרת שרון גליק בחברות ביטוח ומשרדים מובילים בעיר תל אביב רכשה ניסיון רב בהופעות וייצוג בבתי משפט, בוועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי, בניהול משא ומתן, בקורסים והכשרות מקצועיות והם אשר מייחדים ומאפשרים לעו"ד ומגשרת שרון גליק להוביל את לקוחותיה לשביעות רצונם בתיקים אשר מתנהלים על ידה.

הכשרתה של עוה"ד גליק הקנתה לה יכולת לטפל בכל תיק לגופו ולעומקו ולראות את הנתונים המדויקים בצורה הטובה ביותר ולדעת בדיוק כמה כל לקוח/ה יכול/ה לקבל פיצוי ולדרוש זאת בהצלחה רבה בהתאם.

במשרדנו צוות עורכי דין מנוסים בתחום המשפט האזרחי ​​ובהנחייתה של עוה"ד גליק מנוהל התיק על ידי צוות משפטנים בכירים לגופו ולעומקו בצורה הטובה ביותר לטובת אינטרס הלקוח בהצלחה רבה בהתאם.

המשרד מעניק טיפול אישי, צמוד וראוי ומתחייב להשיג פיצוי הולם ללקוח/ה ומתגאה במקצועיות אשר נרכשה בטיפול בתיקים רבים ומגוונים ,אנו נעמוד על מלוא הזכויות שלכם.

Security Camera

פגיעה בפרטיות שלכם? דעו את זכויותכם

 

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מגן על פרטיות האדם בזכות חוקתית ובהתאם מאפשר לבתי המשפט לפסוק פיצויים משמעותיים כאשר זו נפגעת.

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הוא החוק המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל וקובע כי פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית נזיקית, דהיינו הנפגע רשאי להגיש תביעה כספית בגין הנזקים אשר גרמה לו הפגיעה בפרטיותו.

עוד החוק מסדיר את פעילותם של מאגרי מידע הכוללים מידע פרטי ורגיש, וכן קובע שראיות שהושגו תוך כדי פגיעה בפרטיות לא תהיינה קבילות, אלא באישור בית המשפט.

חוק הגנת הפרטיות מאפשר קבלת פיצוי גם ללא הוכחת נזק, עד סכום מקסימלי של 50 אלף שקלים מבלי שהתובע יצטרך להוכיח שנגרם לו נזק ו/או באיזה היקף נגרם הנזק.

ויתרה מכך, אם הצד התובע יוכיח כי פרטיותו נפגעה וכי הצד הנתבע פגע בפרטיותו בכוונה, בית המשפט מוסמך אף לפסוק פיצויים בסכום כפול.

בהתאם לחוק הנתבע לא רשאי לחקור את התובע בגין בדבר שמו הטוב, אופיו, דעותיו או עברו, וכי נושאים אילו הינם בלתי רלבנטיים. תחומי החיים עליהם משתרעת הזכות לפרטיות הם רחבים ומגוונים. גופו של אדם, דמותו, שיחותיו עם אחרים, מידע אישי לגביו, מרחב דירתו הפרטית - כל אלו נחשבים לפרטיים. כאשר גורמים אלו נחשפים, מועתקים, מתפרסמים או מנוצלים - המעשה יכול להיחשב לפגיעה בפרטיות.

ללא הוכחת נזק

פסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק, מתרחשת במקרים חמורים של פגיעה בפרטיות אשר גרמה לנזקים להם טוען התובע ומאפשר קבלת סעד של החרמת החומרים שיש בהם משום פגיעה בפרטיות, הסרת הפצתם או השמדתם או מסירתם לתובע.

הסעיף קובע פיצוי סטטוטורי ללא הצורך להוכיח נזק בסך של עד 100 אלף ₪.

האפשרות לקבל פיצוי מבלי להוכיח את הנזק ניתנה משום שבמקרים רבים קשה להוכיח מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפגיעה בפרטיות, ולא קל לאמוד מה היקפו. מכל מקום, ניתנה סמכות נרחבת לבית המשפט לשקול מה יהיה סכום הפיצוי המדויק.

בית המשפט יביא בחשבון מהו היקף הפגיעה, עד כמה חמורה הייתה עוגמת הנפש והסבל שחווה הניזוק, וכיצד התנהגו הצדדים לאחר הפגיעה בפרטיות, דוגמת כוונה ו/או הבעת חרטה.

רק פגיעה ממשית

חוק הגנת הפרטיות קובע במפורש כי לא ניתן להגיש תביעה בגין מעשה של מה בכך, אשר לא גרם לפגיעה של ממש. והחוק נותן התייחסותו למקרים שבהם התובע לא נפגע כלל והגשת התביעה, נובעת מרצון להטריד ולהקניט את הנתבע.

קובלנה פלילית

ניתן להגיש קובלנה פלילית בגין מעשה של פגיעה בפרטיות, כאשר נעשה במזיד. באם יקבע כי נעשתה עבירה פלילית העונש הצפוי הינו עד 5 שנות מאסר.

הקלות לפוגע

החוק מאפשר הקלות לפוגע, לרבות פרסום התנצלות או מניעת הפצה של החומרים המהווים פגיעה בפרטיות.

התיישנות

תשומת לבכם כי לפי החוק, רק עד שנתיים ניתן להגיש תביעתכם לגבי עילות פגיעה בפרטיות.

לסיכום

אם נפגעתם מצילום, מעקב, הפרת סודיות או כל מעשה אחר של פגיעה בפרטיות – פנו לעורך דין המתמחה בפגיעה בפרטיות, לשם הגשת תביעה. אנו כאן לרשותכם ונשמח לסייע לכם למצות את זכויותיכם.

הוצאת דיבה? לשון הרע? דעו את זכויותיכם!

קוהלת ז', א' - "טוֹב שֵׁם, מִשֶּׁמֶן טוֹב"

לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, לשון הרע הינה דבר שפרסומו עלול להשפיל את האדם, לעשותו מטרה לשנאה, לבוז ו/או ללעג, לבזות את האדם בשל מעשים, התנהגות ו/או תכונות המיוחסים לו ואף גם במקרים שבהם ישנו ניסיון לפגוע באדם במשרתו, בעסקו, במשלח ידו ו/או במקצועו.

פרסום לפי לשון החוק הינו העברת מסר מכל סוג שהוא לאדם אחד או יותר מלבד הנפגע. אין משמעות לכוונת המפרסם או לצורה בה הבין הנפגע את המסר, והפסיקה בודקת האם היה בפרסום לשון הרע לפי ראות עיניו של האדם הסביר והממוצע.

לשון הרע נבחנת בבחינה אובייקטיבית הידועה גם כמבחן "האדם הסביר". פרסום כלשהו יהיה לשון הרע במידה שהאדם הסביר היה רואה אותו ככזה וקביעה מיהו האדם הסביר נתונה לשיקול דעת בית המשפט.

במידה ושמכם הטוב נפגע בעקבות פרסום ביטוי שיש בו להשפיל אתכם ולבזות אתכם, הרי ייתכן מאוד כי הנכם זכאים לתבוע זכויותיכם.

סעדים בגין העוולה האזרחית- פיצויים של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת כל נזק ו/או איסור הפצת עותקים של הפרסום ואף מתן צו להחרמתם ו/או פרסום תיקון או הכחשה של הפרסום הקודם שהכיל לשון הרע.

יתרה מכך, לפי לשון החוק, המפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר זולת הנפגע, דינו - מאסר שנה אחת. הנפגע גם יוכל ליזום הליכים פליליים כנגד מפרסם לשון הרע בדרך של קובלנה פלילית של הנפגע.

הגנות- תשומת לבכם כי ככל שאמת בפרסום, וככל שהדבר נעשה בתום הלב, הרי שיתכן ולמרות שהם לשון הרע על פי סעיף 1, הם יהיו מוגנים (מותרים). תשומת לבכם כי הגנה זו אינה ניתנת כלאחר יד, נדרשת הוכחה ואינה חלה בכל במקרים.

כמובן כי במידה והפוגע נדרש להתנצל באופן סביר ולא עשה זאת- לא יעמדו ההגנות לזכותו.

במידה והפרסום חיובי ועדיין עלול להיגרם נזק לאדם, לא יחול כאן דין לשון הרע.

כמו כן, יש לשים לב להבדלים בין שקר מפגיע ותחולתו לבין לשון הרע.

תום לב בפרסום, מוגדר גם הוא בחוק, לפיו פרסומים מוגנים, למרות שלא הוכח לגביהם שהם אמת או שלא הוכח העניין הציבורי שבהם וכן הבעת דעה, שאי אפשר לסווגה כאמת או כשקר - אלה עשויות להיות מוגנות אם פורסמו בתום לב, באחת הנסיבות המפורטות בחוק.

אם נפגעתם מפרסום שלדעתכם יש בו לשון הרע מומלץ לאסוף את החומר הפוגעני המוכיח את הפגיעה - הן את התמונות והן את הכיתובים הפוגעניים ולפנות להתייעצות משפטית לבחינת האפשרויות העומדות בפניכם להגשת תביעה אזרחית ו/או קובלנה פלילית כנגד הפוגע בהתאם לחוק איסור לשון הרע. למיצוי זכויותיך, אנו כאן לרשותך.