Crashed Car

משרדנו מייצג נפגעים בתאונות דרכים בלבד.

במהלך עבודתה של עו"ד ומגשרת שרון גליק בחברות ביטוח ומשרדים מובילים בעיר תל אביב רכשה ניסיון רב בהופעות וייצוג בבתי משפט, בוועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי, בניהול משא ומתן, בקורסים והכשרות מקצועיות והם אשר מייחדים ומאפשרים לעו"ד ומגשרת שרון גליק להוביל את לקוחותיה לשביעות רצונם בתיקים אשר מתנהלים על ידה.

הכשרתה של עוה"ד גליק הקנתה לה יכולת לטפל בכל תיק לגופו ולעומקו ולראות את הנתונים המדויקים בצורה הטובה ביותר ולדעת בדיוק כמה כל לקוח/ה יכול/ה לקבל פיצוי ולדרוש זאת בהצלחה רבה בהתאם.

עבודתה בחברת הביטוח הקנתה לה יכולת לטפל בכל תיק לגופו ולעומקו ולראות את הנתונים המדויקים בצורה הטובה ביותר ולדעת בדיוק כמה כל לקוח/ה יכול/ה לקבל פיצוי ולדרוש זאת בהצלחה רבה בהתאם.

המשרד מעניק טיפול אישי, צמוד וראוי ומתחייב להשיג פיצוי הולם ללקוח/ה ומתגאה במקצועיות אשר נרכשה בטיפול בתיקים רבים ומגוונים.

חשוב לדעת כי שכ"ט עו"ד בתביעות בגין תאונות דרכים קבוע בחוק ומבוסס על הצלחה בלבד

כל נהג במדינת ישראל מבוטח בביטוח חובה על פי חוק. ביטוח זה נועד לכסות נזקים גופניים שונים העלולים לקרות לו, לנוסעים שברכבו או לעוברי אורח שהרכב פגע בהם, במקרה של תאונת דרכים.

הזכאות לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים אינה קשורה לשאלה מי אשם בתאונה. גם נהג שאשם בתאונה זכאי לפיצוי.

כמו כן, יש לשים לב לכלל ייחוד עילה, דהיינו, לא חשוב מי אשם בתאונה ולא ניתן להוכיח את הנזק בדרכים המקובלות, אלא חייבים לנהל התביעה במתווה הייחודי שנועד לכך בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 (חוק הפלת"ד).

את מי תובעים?

עם התרחשותה של תאונה, זכאים נפגעי התאונה או בני משפחותיהם לתבוע את החברה המבטחת בביטוח חובה את הרכב שבו שהה הנפגע בעת התאונה.

אם מדובר בהולך רגל שנפגע, יש להגיש תביעה נגד חברת הביטוח המבטחת את הרכב הפוגע.

אם הרכב אינו מבוטח, ניתן להגיש תביעה נגד אבנ"ר (איגוד ביטוח נפגעי רכב).

ארבעה ראשי נזק לתביעה-

ניתן לתבוע מחברת הביטוח פיצוי לפי 4 ראשי הנזק עיקרים:

כאב וסבל- ראש נזק זה בא לקראת הנפגע ומתחשבים בסבל ובעוגמת הנפש שנגרמו לנפגע כתוצאה מתאונת הדרכים. נלקחים בחשבון סוג הפגיעה, גילו של הנפגע, האם נקבעה נכות (יש גם שיקול דעת למקרים שלא נקבעה נכות) והאם אושפז.

הפסדי כושר השתכרות לעבר ולעתיד ואובדן השתכרות- לרוב מדובר בראש הנזק הגדול והמשמעותי ביותר. נלקחים בחשבון תקופות אי הכושר להם נדרש הנפגע, אחוזי הנכות הזמנית והצמיתה והפסדי שכר שנגרמו  בפועל.

החישוב נעשה לפי שכרו של הנפגע (או פוטנציאל השתכרותו והכל עד שילוש שכר ממוצע במשק), הנכות התפקודית ומוכפלים במקדם היוון אקטוארי לנתונים של הנפגע.

הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד והוצאות נייידות- תשומת לבכם כי ניתן לקבל חזרה הוצאות רפואיות שנדרשתם אליהם. הוצאות בגין טיפול רפואי הנדונים הינם הוצאות שהוציא ואשר צפוי הנפגע להוציא בעתיד, בגין טיפולים, עזרים רפואיים, אשפוזים וניתוחים. נפגע תאונת דרכים זכאי לפיצוי בגין כל הוצאות נסיעה אשר נגרמו לו בגין תאונת הדרכים. המדובר בהוצאות בגין נסיעה בתחבורה ציבורית, מוניות, התאמת רכב חדש לנכה וכיו"ב, הכל בהתאם למצבו הרפואי של הנפגע.

פיצוי עבור עזרת צד ג' לעבר ולעתיד (עזרה שניתנת על ידי הזולת)- באם הנפגע נזקק לעזרה בעבודות משק הבית וכדומה חשוב לדעת כי לעיתים הגם שהעזרה הניתנת היא על ידי בן משפחה והיא אינה ניתנת תמורת שכר, הרי שהיא שוות כסף וניתן לתבוע פיצוי גם בגין כך, באם מצבו הרפואי של הנפגע מצדיק עזרה שכזו.

 

רישום פרטי הרכב המעורבים-

יש לרשום את פרטי הרכב המעורב בתאונה. אם מדובר בתאונת שרשרת בה מעורבים כמה רכבים יש לרשום את כל הרכבים שמעורבים. פרטי הנהגים, הפוליסה ואם ישנם עדים לתאונה מומלץ לקבל גם את פרטיהם.

 

אישור משטרה-

 לצורך כיסוי הטיפול בנפגעי תאונות הדרכים, מבקש בית-החולים אישור משטרתי על מעורבות בתאונה. את האישור מעביר בית-החולים לקופות החולים הנושאות בעלות הטיפול.

לקבלת אישור משטרה יש לפנות ליחידת אגף התנועה של משטרת ישראל באזור שבו ארעה התאונה.

תיעוד רפואי-

יש לשמור את המסמכים הרפואים כתוצאה מהתאונה, לרבות דו"ח ביקור בחדר מיון, אישור מחלה, תעודות סיכום ביקור, הפניות וכיוצ"ב.

חשוב שתאמרו לרופא בדיוק ממה אתם סובלים כתוצאה מהתאונה, גם על מנת שיוכל לטפל בכם בצורה הטובה ביותר וגם על מנת שתוכלו להוכיח לחברת הביטוח בדיוק מה הפגיעות שלכם.

 

הוצאות-

יש לאסוף כל מסמך או קבלה על הוצאה כספית שנגרמה עקב הפגיעה בתאונת הדרכים ולצרף בהתאם אל תביעתכם.

פינוי באמצעות אמבולנס-

נפגעי תאונות דרכים שפונו באמבולנס ממקום התאונה, זכאים למימון הוצאות הפינוי מקופת החולים המבטחת, או מחברת הביטוח, בהתאם לנסיבות המקרה.

באם הובהלתם אל בית החולים ונזקקתם לאשפוז כתוצאה מהתאונה תהיו זכאים למימון מלא מקופת החולים שבה הנכם מבוטחים. ללא מקרה של אשפוז חברת הביטוח שיש לה חבות ביטוחית לתאונה תשא בעלויות פינוי האמבולנס.

 

תאונת עבודה-

אם תאונת הדרכים היא תאונת עבודה, נדרשת התנהלות שונה לחלוטין. במקרה כזה, מעמד הנפגע וזכויותיו משתנים וגם אופן הפעולה הנדרש ויש לפעול בהתאם לנסיבות התאונה.

 

תשלום תכוף-

בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קיים מנגנון ששמו "תשלום תכוף". במקרים דחופים שבהם הנפגע נדרש לקבלת תשלם מיידי להוצאותיו, אזי כבר בתחילת ההליך ידרש תשלום על חשבון הסכום שיפסק בסופו של הליך התביעה.

על חברת הבטוח לאשר תשלום תכוף. במידה ולא יועברו כספים כנדרש, יפנו הניזוק או משפחתו בתביעה לתשלום תכוף לבית המשפט.

מומחים רפואים

יחד עם כתב התביעה מוגשת לבית המשפט בקשה למינוי מומחים רפואיים להוכחת הנזק של הנפגע. לבקשה יש לצרף רישומים רפואיים של הרופאים המטפלים בניזוק להחלטת בית המשפט.

חוקרי ביטוח-

חוקר הביטוח פועל אך ורק לפי אינטרסים של חברת הביטוח. שיחה עמו מוקלטת ועלולה לגרום לכם נזק.

התיישנות

הכלל קובע שניתן להגיש תביעה לפיצויים עד לאחר 7 שנים מקרות התאונה, כאשר כמובן שישנם חריגים מסוימים הקבועים בחוק.

לקטין במועד התאונה, תקופת ההתיישנות מתחילה להיספר מרגע שהוא מגיע לגיל 18, ולכן קטינים יכולים להגיש תביעה עד גיל 25.

הולכי רגל בתאונות דרכים- דעו את זכויותיכם!

תאונת דרכים של הולכי רגל הן טראומטיות במיוחד היות והולך הרגל הוא חסר הגנה ופגיעה ישירה בהולך הרגל עשויה לגרום לפגיעה פיזית קשה ואף ייתכן שתגרום גם לטראומה נפשית משמעותית, אשר עלולה להיות לתקופה ממושכת ואפילו לצמיתות.

במקרים בהם נגרמים להולך הרגל נזקי גוף חמורים, המונעים ממנו להמשיך ולהתפרנס עד קבלת פסק הדין והפיצוי, ניתן לבקש פיצוי תכוף. מדובר בתשלום שיינתן על חשבון סכום הפיצוי המלא שייפסק לזכותו בעתיד.

רוכבי אופניים, קורקינט, גלגיליות וכל רכב לא מנועי אחר הינם בגדר הולכי רגל בעת פגיעתם מכלי רכב.

חשוב מאוד לרשום את כל פרטי הרכב הפוגע, לרבות פרטי הנהג, מספר רישוי של הרכב ומספר פוליסת ביטוח החובה ופרטי החברה המבוטחת. החשיבות הרבה ביותר היא למספר הרכב.

במידה והיו עדים לתאונה רשמו גם את פרטיהם שלה העדים ודרכי התקשרות עמם. בעת הטיפול הרפואי, הקפידו לציין בפני הגורם הרפואי שמטפל בכם כי הפגיעה נגרמה עקב תאונת דרכים.

פגע וברח

במקרים בהם הרכב הפוגע נוטש את הולך הרגל ובורח מזירת האירוע, וזאת מבלי להגיש עזרה להולך הרגל שנדרס. כמובן שבמקרה כזה, הנהג הדורס לא ישאיר גם את פרטיו האישיים ואת פרטי חברת הביטוח.

הולך הרגל הפצוע יכול לתבוע  את נזקיו מתאגיד 'קרנית' שהינו קרן מיוחדת אשר הוקמה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים במטרה לפצות נפגעי תאונות דרכים, שאינם יכולים לתבוע את חברת הביטוח של הרכב הפוגע מסיבה כלשהי, לרבות תאונות פגע וברח, תאונות בהן אין לנהג הדורס רישיון נהיגה, תאונות בהן אין לנהג הדורס פוליסת ביטוח חובה, תאונות בהן חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב פשטה רגל וכיוצ"ב.

בעת תביעה של פגע וברח חשוב מאוד בין היתר שיהיה רישום באופן מדויק של נסיבות התאונה ופנייה מיידית למשטרת התנועה על מנת שתפעל לחקירת האירוע.

"קרנית"- הקרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים

"קרנית" נועדה לוודא שלא יוותרו נפגעי תאונות דרכים ללא פיצוי כספי, ובהתאם, לפי הוכחת הדברים בצורה נכונה ומדויקת ניתן לפנות אל "קרנית" בדרישה לקבלת פיצוי.

 סוגי המקרים שבהם ניתן לפנות אל "קרנית":

  1. תאונת "פגע וברח": נהג הרכב שהיה מעורב בתאונת הדרכים נמלט מזירת התאונה ולא ידוע מי הוא ומי חברת הביטוח שביטחה את רכבו בביטוח חובה.

  2. הנהג ברכב הפוגע לא היה מבוטח בביטוח חובה בר תוקף.

  3. לנהג הרכב אין רישיון נהיגה בר תוקף.

  4. חברת הביטוח שביטחה את הרכב הפוגע בביטוח חובה הפכה לחדלת פירעון.

גם תאונת עבודה

במידה ותאונת הדרכים שבה נפגע הולך הרגל ארעה בדרך אל העבודה ו/או במהלך העבודה ו/או בדרך חזרה מהעבודה, אזי מדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. הנפגע יידרש לפנות גם אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לתבוע דמי פגיעה, החזר הוצאות רפואיות ובמקרה הצורך – קביעת דרגת נכות צמיתה וקבלת מענק כספי או קצבה חודשית בגינה.

פוליסות ביטוחים פרטים

במידה והנכם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תאונות אישיות וייתכנו מקרים שמקום העבודה רכש עבורכם ביטוח כזה, הרי שבאפשרותכם לתבוע פיצויים נוספים בהתאם לפוליסה. תשומת לבכם כי התיישנות עבור תביעות ביטוח עומדת רק על 3 שנים.

לסיכום

במקרה של פגיעת הולך רגל בתאונת דרכים, יש לפנות למשרד עו"ד המתמחה בתאונות דרכים כדי שתוגש תביעה לפיצויים נגד חברת הביטוח אשר ביטחה בפוליסת ביטוח חובה את הרכב שפגע בהולך הרגל ו/או כנגד "קרנית" בהתאם.

זכרו, אין חשיבות לשאלה מי אשם בתאונה, גם אם הולך הרגל חצה את הכביש שלא במעבר חציה וכתוצאה מכך נדרס, הוא עדיין יהיה זכאי לפיצוי מלא.

אנו ממליצים לכל נפגע בתאונת דרכים להתייעץ בהקדם עם עו"ד שרון גליק וסמוך ככל האפשר למועד אירוע התאונה.