כלל ידוע הוא כי על מקום עבודה לשאת באחריות כלפי העובד ולשלם לו את שכרו במועד הקבוע בחוק ואת התנאים הסוציאלים הנלווים וכיוצ"ב. כמובן כי גם אם מערכת היחסים עם העובד עולה על שרטון, עדיין יש לעמוד בתנאי החוק.

במידה,ופוטרתם ללא שימוע ו/או שלא בצדק ו/או פגעו בזכויותיכם מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני ולבחון כיצד להתנהל. במשרדנו צוות עורכי דין מנוסים בתחום דיני העבודה ​​ובהנחייתה של עוה"ד גליק מנוהל התיק על ידי צוות משפטנים בכירים לגופו ולעומקו בצורה הטובה ביותר לטובת אינטרס הלקוח.