במידה ועליכם למצות הליכים בביטוח לאומי ו/או בחברות ביטוח, ראוי וכדאי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני ולבחון כיצד להתנהל.

במהלך עבודתה של עו"ד ומגשרת שרון גליק בחברות ביטוח ומשרדים מובילים בעיר תל אביב רכשה ניסיון רב בהופעות וייצוג בבתי משפט, בוועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי, בניהול משא ומתן, בקורסים והכשרות מקצועיות והם אשר מייחדים ומאפשרים לעו"ד ומגשרת שרון גליק להוביל את לקוחותיה לשביעות רצונם בתיקים אשר מתנהלים על ידה.

הכשרתה של עוה"ד גליק הקנתה לה יכולת לטפל בכל תיק לגופו ולעומקו ולראות את הנתונים המדויקים בצורה הטובה ביותר ולדעת בדיוק כמה כל לקוח/ה יכול/ה לקבל פיצוי ולדרוש זאת בהצלחה רבה בהתאם.

עו"ד ומגשרת שרון גליק הינה בעלת ניסיון רב בטיפול תביעות מול ביטוח לאומי ו/או חברות ביטוח ועבודתה בחברת הביטוח הקנתה לה יכולת לטפל בכל תיק לגופו ולעומקו ולראות את הנתונים המדויקים בצורה הטובה ביותר ולדעת בדיוק כמה כל לקוח/ה יכול/ה לקבל פיצוי ולדרוש זאת בהצלחה רבה בהתאם.

המשרד מעניק טיפול אישי, צמוד וראוי ומתחייב להשיג פיצוי הולם ללקוח/ה ומתגאה במקצועיות אשר נרכשה בטיפול בתיקים רבים ומגוונים ,אנו נעמוד על מלוא הזכויות שלכם.

תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי בבית הדין לעבודה? דעו את זכויותיכם!

 

סוגי התביעות בעניין ביטוח לאומי

תביעות לקבלת תשלומי קצבאות, מענקים, וגמלות שונות, כגון דמי אבטלה, גמלת הבטחה הכנסה, גמלת סיעוד ועוד.

ערכאת ערעור על החלטות ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי אך ורק לעניין השאלות המשפטיות שעולות וערכאת ערעור על החלטות ועדות רפואיות של משרד הבריאות (כגון ניידות).

חשוב לדעת

​אם הביטוח הלאומי דחה את תביעתך לקבלת קצבה, תוכל לבקש שההחלטה תיבדק פעם נוספת על ידי ועדת תביעות אזורית, שחבריה הם אנשי ציבור שמונו על ידי מועצת הביטוח הלאומי.

הוועדות מתקיימות בסניפי הביטוח הלאומי בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע פעם בחודש ללא נוכחות הפונה, ויכולים לפנות אליהן אזרחים מכל הארץ.

בכדי לפנות לוועדת התביעות, יש מלא טופס פנייה לוועדת תביעות ולהגישו לסניף שבמקום מגוריך.

החלטת הוועדה היא בגדר המלצה לשיקול דעת נוסף של פקיד התביעות.

טופס תביעה לבית הדין לעבודה

מדובר בטופס פשוט למראה, במסגרתו יש למלא את פרטי התובע, הכוללים שם מלא, מס' ת.ז., כתובת, מס' טלפון ומס' פקס. בנוסף חובה לצרף את המכתב שהתקבל מטעם הביטוח הלאומי, ולפרט את נימוקי התביעה לגביו.

במידה ואין מספיק מקום בטופס התביעה כדי לציין את כל טענותיכם, ניתן לצרף לטופס מסמך נלווה, בו תפרטו ותשלימו את טענותיכם, אשר דרושות להוכחת תביעתכם.

רק שאלות משפטיות

בהגשת ערעור לבית הדין לעבודה על החלטות הועדה הרפואית לעררים, ניתן להגיש ערעור רק בשאלות משפטיות הנוגעות להחלטות אלו.

התיישנות

המועד להגשת תביעה הינו שנה ממועד קבלת ההחלטה של הביטוח הלאומי לגביה מגישים את התביעה.

המועד להגשת ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים, הינו תוך ‏60 יום ממועד קבלת הודעת המוסד לביטוח לאומי, בה נמסרה ההחלטה עליה מערערים.

מועדים

ערעור על החלטות של הוועדות הרפואיות יש להגיש בתוך שלושים יום מתאריך קבלת ההחלטה הרלבנטית.

אגרה

תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי וערעורים על החלטות של הוועדות הרפואיות שלו יהיו פטורים מתשלום אגרה.

סיוע משפטי

עם זאת חשוב לדעת כי במידה והתובע זקוק לכך, הוא זכאי לקבל סיוע משפטי ללא עלות להגשת תביעה כנגד הביטוח הלאומי מטעם לשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.

מקום הגשת התביעה

קיימים 5 בתי דין אזוריים לעבודה בארץ: תל-אביב, ירושלים, באר-שבע, חיפה ונצרת.

את התביעה כנגד הביטוח הלאומי יש להגיש בפני בית הדין האזורי לעבודה הקרוב ביותר למקום מגוריו של התובע.

מי שמגיש ערעור באופן עצמאי (ללא ייצוג), יכול להגיש את מסמכי הערעור בכל בית דין בארץ (ארצי, ירושלים, תל אביב, באר שבע, נצרת או חיפה), והמסמכים יישלחו לבית הדין שבסמכותו לנהל את התביעה.

התייעצות משפטית

מומלץ לפנות לעו"ד לקבלת ייעוץ פרטני למקרה הרלוונטי ועצם קבלת הייעוץ תשפר את הסיכוי להצליח בתביעה באופן משמעותי ביותר.

פגיעה או חבלה בעבודה?  דעו את זכויותיכם!

 

תאונת עבודה מוגדרת בחוק כתאונה אשר ארעה תוך כדי עבודה, ועקב עבודתו של הנפגע אצל מעבידו או מטעמו. היינו: בכדי שאירוע יוכר כתאונת עבודה, נדרשים שלושה תנאים עיקריים: א. האירוע הוא תאונה. ב. תוך כדי העבודה. ג. עקב העבודה.

 

מהו טופס בל 250? טופס זה ינתן לכם על ידי המעסיק ויש להגישו בשלב הראשון בקופת החולים בה אתם מבוטחים.

חשוב מאוד לפרט בכל טופס שמוגש לביטוח הלאומי בדיוק ממה נחבלתם וכיצד. ובהתאם, גם בכל פניה לרופא יש לפרט בדיוק ממה הנכם סובלים.

בכפוף לאישור זה, יינתן טיפול רפואי תוך התייחסות לאירוע כאל תאונת עבודה ותקבלו: "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה".

יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לאזור מגורכם ולהגיש "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה" בצירוף הטופס ו- 2 האישורים הנ"ל, ובצירוף תלושי שכר והתיעוד הרפואי תוכלו להגיש את התביעה.

 

הביטוח הלאומי יבחן את הטפסים שהגשתם ובהתאם להכרה באירוע ינתן טופס המפרט מהם האיברים אשר הוכרו שנפגעו כתוצאה מאירוע התאונה.

ככל שהביטוח הלאומי לא הכיר בפגיעה באיבר מסוים, ניתן לחלוק על החלטתו ולהגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה המוסמך לדון בערעורי הביטוח הלאומי.

 

יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מרגע התאונה. בתביעות המוגשות מאוחר יותר, הביטוח הלאומי מפצה רטרואקטיבית אך ורק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

ביטוח לאומי מאשר תשלום דמי פגיעה במקום שכר למשך 90 יום ממועד התאונה, כאשר בעבור יום התאונה משלם המעביד.

שיעור התשלום הוא עד 75% מהשכר הרגיל הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לתאונה.

 

ככל שעדיין אינכם יכולים לשוב לעבודתכם, יש לפנות ולהגיש טופס "תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה".

קביעת הנכויות היא בסמכות וועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע אחוזי נכות לצמיתות או אחוזי נכות זמנית, ככל שתהא הנחה שהמצב הרפואי עדיין לא התייצב.

עו"ד מטעמכם רשאי להשתתף בוועדה הרפואית, להציג בפני הוועדה הרפואית חוות דעת רפואית מטעמכם ובכך לשפר משמעותית את סיכוייו של הנפגע לזכות בפיצויים מוגדלים.

 

בפגיעות קשות, המוסד לביטוח לאומי ישלם גם קצבת שירותים מיוחדים וקצבת ניידות, מסייע ברכישת אביזרים מיוחדים, ועוזר בתהליך השיקום.

 

תשומת לבכם כי יתכן שווכלו להגיש תביעתכם גם מול המעביד לפי פוליסת "חבות מעבידים" שנועדה להגן עליו בתביעות רשלנות בתאונות עבודה.

עובדים רבים מבוטחים בביטוחים שונים ובמצב זה, ניתן כמובן לתבוע כספים גם ממקור זה. יש גם לבחון את נסיבות מקרה התאונה לפרטים ובהתאם לבדוק מצבכם.

 

לסיכום, באם יש לכם כל שאלה, או שהנכם זקוקים לעזרתנו, אנו כאן לרשותכם ונשמח לסייע לכם למיצוי זכויותיכם. אנו ממליצים לכל נפגע, להתייעץ בהקדם ועד כמה שאפשר סמוך למועד אירוע התאונה.

קצבת נכות

במידה והמועמד לקבלת קצבת נכות נמצא מתאים לתנאים הבסיסיים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי, בצמוד למידע המופיע במסמכים אשר צורפו לטופס התביעה, יתואם ביקור בית מטעם איש מקצוע ובו ייערך מבחן תלות, אשר יבדוק את יכולות תפקודו העצמאי של הקשיש.

בכפוף לתוצאות הבדיקה, יחושב ניקוד, ותיקבע זכאות או לחלופין שתידחה התביעה.

לרוב חברת הביטוח וביטוח לאומי דוחים את התביעות בטענות של חריגים בפוליסה, העדר גילוי וכיוצ"ב.

מה חברות הביטוח וביטוח לאומי בודקים?

1. יכולת לקום ולשכב – יכולת עצמאית לעבור ממצב אחד לשני.

2. יכולת להתלבש ולהתפשט – יכולת עצמאית לבצע את הפעולות.

3. יכולת להתרחץ – יכולת עצמאית להתרחץ.

4. יכולת לאכול ולשתות – יכולת עצמאית לאכילה.

5. יכולת ניידות – יכולת עצמאית להתנייד.

6. יכולת שליטה על סוגרים – היעדר יכולת חלקית ו/או מלאה לשלוט בסוגרים.

דגשים חשובים על הבדיקה

עיקר הבדיקה מתמקדת בתפקוד וביצוע הפעולות בתוך הבית. וחשוב מאוד  שתהיה נוכחות של בן משפחה בבדיקה.

נעיר כי חברות הביטוח נוהגות לחלק את הסעיפים כך שאם המבוגר מצליח לעשות פעולה קטנה הן שוללות ממנו את כל הסעיף במלואו, דבר לא הוגן שיש לעמוד עליו וכך משרדנו פועל.

המפקחת על הביטוח אסרה על חברות הביטוח לבצע את ההפרדה המלאכותית בפעולות ויש לדעת לדרוש זאת.

מוסר השכל

פגעו בזכויות שלכם? בואו גם אתם להיות לקוחות מרוצים של משרדנו ולעמוד על הזכויות שלכם לפי דין.

ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי? דעו את זכויותיכם!

 

המוסד לביטוח לאומי הינו הגוף האחראי על ניהול תביעות פיצוים המוגשות על ידי נפגעים מסוגים שונים.

 

ועדה רפואית בודקת את התובע וקובעת את שיעור נכותו, ובהתאם לגובה הנכות נקבע שיעור הפיצוי.

 

ועדה רפואית היא ההזדמנות היחידה שיש לנפגע להוכיח את חומרת מצבו הרפואי.

 

מדובר בהליך שהוא מעיין שיפוטי והוועדה הרפואית שבוחנת את המקרה מתפקדת כגוף בעל סמכויות שיפוטיות לכל דבר.

 

חומר רפואי רלוונטי

חשוב מאוד לאסוף את החומר הרפואי הרלוונטי באופן מסודר, כאשר אתם יודעים בדיוק היכן כל מסמך, להביא עמכם דיסקים של בדיקות ככל וישנם.

 

התנהלות הועדה הרפואית

תחילה הנכם מספרים לועדה ממה בדיוק ממה הנכם סובלים וכיצד הפגיעה משפיעה על יכולת תפקודכם.

 

מדובר בזמן קצר יחסית וחשוב מאוד להתכונן אליו היטב ולמסור בדיוק את המידע הרלוונטי.

 

לאחר מכן, עו"ד  ממשרד הח"מ ישלים את הפרטים הרלוונטים הנוספים הנדרשים. 

 

 

מי יושב בועדה הרפואית?

בדרג הראשון בד"כ ישב רופא אחד בתחום הרפואי הרלוונטי לפגיעתו של הנפגע.

 

בועדה רפואית לעררים הרכבה יכלול ברוב המקרים לפחות שלושה רופאים המתמחים בתחומי הרפואה הרלוונטיים לפגיעה הנטענת.

 

בנוסף לרופאים החברים בה, בחדר שבו נערכת בדיקת הועדה הרפואית, ישב גם מזכיר הועדה אשר אמון על כתיבת פרוטוקול הועדה, אשר מוכתב לו על ידי הנפגע, בכל הנוגע לתלונותיו אודות פגיעתו ומצבו הרפואי, ועל ידי הרופאים, בכל הנוגע לתוצאות בדיקתם, התייחסותם למסמכים הרפואיים ושיעור אחוזי הנכות שהחליטו להעניק לנפגע.

 

עיקר ולא טפל

חשוב לסנן את המידע אשר אינו רלוונטי לפגיעה ולנכות ולא לחזור כמה פעמים על אותו הדבר.

 

לבוא מוכנים

מומלץ לערוך חזרה קטנה בבית לפני ההגעה לוועדה הרפואית, ובמהלכה לנסות ולספר את הפרטים החשובים.

 

סיכום טענות

מומלץ להכין לפני הגעה לבדיקת הועדה דף ובו רשומים כל הפרטים הרלוונטיים שהנפגע חושב לומר לחברי הועדה הרפואית בעת הבדיקה. כך, לא יישכח דבר והועדה תידרש להתייחס לכל הנתונים שהוצגו בפניה. ניתן גם להגיש לוועדה את הדף ובו סיכום הטענות, על מנת לוודא שאכן כל הפרטים יהיו מצויים בתיקו של הנפגע בביטוח לאומי כאשר הועדה הרפואית תקבע את החלטתה.

 

דגשים נוספים

רצוי להקדים מעט, לוודא מבעוד מועד כי הינך יודע בדיוק היכן הועדה תתקים.

 

עליך להצטייד בתעודת זהות או תעודה מזהה אחרת.

תג נכה? דעו את זכויותיכם!

 

"תג נכה" כהגדרתו בחוק חניה לנכים הינו תג אשר ניתן מטעם רשות הרישוי לנכה.

תג הנכה נושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים.

 

מי זכאי לקבלת התג?

תג נכה ינתן לעיוור ו/או לאדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב כי מתקים אצלו אחת מה-3 הבאים: א. דרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו. ב. הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו. ג. נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות ו/או יתכן וינתן גם למקרים מיוחדים בהם לא ניתן לאשר נכות על פי דין, אך עדיין, רשאי רופא שהסמיכה רשות הרישוי לאשר כי מתקיים באדם האמור לעיל.

כמו כן, הורים לילד נכה (העומד בתנאים לקבלת תג נכה), נכה משרד הביטחון, מוגבלי ניידות בכל הגילאים ונפגעי איבה.

 

כיצד מקבלים את התג?

משרד הרישוי הוא המטפל בבקשה, ויש לצרף אל הבקשה טופס בקשה לקבלת תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי, צילום תעודת זהות, צילום רישיון רכב, מכתב חתום וציון הרכבים המבוקשים (עד 2), צילום של מסמכים רפואיים עדכניים מרופאים כאשר על הרופא לציין במסמכים הרפואיים אשר מצורפים לבקשת תו חנייה לנכה את עובדת ההידרדרות במצב הבריאות שעלולה להיגרם ללא רכב בהתאם וצילום המחאה ופרטי חשבון בנק לקבלת החזר אגרה (לזכאים להחזר אגרה).

 

מקומות חניה

ניתן להחנות את הרכב היכן שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה: 1. אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה. 2. לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה. 3. אין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים. 4. אין להפרעה ממשית לתנועה והכל כמובן בהתאם להוראות הדין שאינן במעבר חציה, בתחום תחנת מוניות וכיוצ"ב.

 

סימון חנית נכים אישית

תשומת לבכם כי יתכן והנכם זכאים גם לחנית נכים אישית. על מנת לקבל תמרור חניה לרכב נכה, יש לפנות בכתב למחלקה המתאימה ברשות המקומית.

 

סוגי תג חניה

  1. תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים – תג אשר ניתן לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם ובעלי תו חניה זה אף יוכלו לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.

  2. תג עם סמל משולש ירוק – לתג אשר ניתן לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים.

  3. סימון כלנית על גבי התגים מיועד לנכי צה"ל.

 

 

תשלום עבור החניה

בעל תג נכה לא ישא בתשלום חניה במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום,

 

תוקף תג חניה

על מנת לחדש תג חניה לנכה יש לבצע שוב את הליך קבלת תג החניה. לעומת זאת, תג חניה לנכה שאושר לצמיתות מופיע בו תוקף ל- 8 שנים ולקראת תום התוקף ישלח תג חדש, ללא צורך בפניה למשרד הרישוי.

 

לסיכום, באם יש לכם כל שאלה, או שהנכם זקוקים לעזרתנו, אנו כאן לרשותכם ונשמח לסייע לכם למיצוי זכויותיכם.