החשיבות שבקבלת ייעוץ משפטי מוקדם, נובעת בעיקר מהמצב המשפטי המורכב בישראל של דיני הבנקאות וההוצאה לפועל. בניית אסטרטגיה נכונה לניהול התיק, הינה קריטית לצורך שמירה על זכויותיכם.

עו"ד ומגשרת שרון גליק הינה בעלת ניסיון רב בדיני הבנקאות וההוצאה לפועל ועבודתה במשרדי בוטיק תל אביב וניסיונה

הרב בהופעות וייצוג בבית המשפט ,בניהול משא ומתן והכשרות מיוחדות מאפשרים לעו"ד ומגשרת שרון גליק להוביל את לקוחותיה לשביעות רצונם בתיקים אשר מתנהלים על ידה והקנו לה יכולת לטפל בכל תיק לגופו ולעומקו ולראות את הנתונים המדויקים בצורה הטובה ביותר.

במשרדנו צוות עורכי דין מנוסים בתחום ההוצאה לפועל ודיני הבנקאות ​​ובהנחייתה של עוה"ד גליק מנוהל התיק על ידי צוות משפטנים בכירים לגופו ולעומקו בצורה הטובה ביותר לטובת אינטרס הלקוח ובהצלחה רבה בהתאם.

במידה,והוגשה נגדכם תביעה בסכום קצוב ו/או קיבלתם מכתב התראה מהוצאה לפועל מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני

במטרה לבחון כיצד להתנהל.

Credit Card
Credit Card
Calculate Savings

חייב מוגבל באמצעים

 את החוק החדש לקבלת הפטר אתה מכיר?

חייבים מוגבלים באמצעים הינם בחובות בהיקפים גבוהים ומצבם הכלכלי הוא כזה שספק אם יפרעו סכום משמעותי מחובם בעתיד הנראה לעין.

החדשות הטובות הן שהתיקון לחוק הוצאה לפועל אשר מטרתו לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים לקבל הפטר מחובות, להשתקם ולצאת לדרך חדשה עשוי לסייע להם.

לפני התיקון רק אם חייב היה מכריז על פשיטת רגל הוא יכול היה לקבל הפטר ואז אם החייב משלם במשך 18 חודשים ומוכיח שאינו מחזיק בחסכונות ו/או נכסים הוא היה זוכה להפטר ולמעשה היה יכול להתחיל מחדש מבחינת החוב.

על כן, אם הנכם חייבים מוגבלים באמצעים והנכם עומדים בתנאי הסף שנקבעו ויפורטו במאמר זה, אתם זכאים להגיש בקשה להפטר.

תשומת לבכם כי עליכם יחסית למהר בענין מאחר והמועד האחרון להגשת בקשה מסוג זה הוא עד ליום 5.9.19.

מהו מסלול הפטר?

מסלול הפטר הוא הליך במערכת ההוצאה לפועל שבסופו מחליט רשם ההוצאה לפועל הגורם השיפוטי במערכת האם לתת לחייב שעמד בתנאי החוק הפטר מחובותיו.

הפטר הינו מחיקת חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת הוצאה לפועל.

איך מתחילים את התהליך?

אם הנכם זכאים להגיש בקשה להפטר, עליכם להתחיל את התהליך בהגשת בקשה בלשכת הוצאה לפועל המתאימה לכך.

לאחר מכן, הוצאה לפועל יפרסמו ברשומות אודות הבקשה וישלחו הודעות לנושים ובכך ניתנת להם תקופה קצובה להגיש התנגדות ככל והם מעונינים בכך. לבסוף יקבע דיון בפני רשם הוצאה לפועל ולאחריו תינתן החלטה.

לאורך ההליך לרשם שיקול דעת בכמה וכמה אופנים שצוינו לעיל ועל כן יש להתייעץ עם עו"ד לאורך כל שלב.

הכל מתחיל בהגשת בקשת הפטר על ידי החייב, אך על הבקשה להיות ברורה, מנוסחת היטב ומביאה את מלוא תשומת הלב לנתונים האישים שלכם דוגמא אם הנכם מוכרזים מוגבלים באמצעים וכיוצ"ב.

מתי בכל זאת לא ינתן הפטר?

מי שלא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים אינו זכאי לקבלת הפטור ו/או ההפטר והתיקון החדש לא יחול עליו.

כמו כן, כאשר מדובר בחובות במרמה, מזונות, משכנתא, קנס פלילי ומנהלי, ונזק בלתי קצוב. וגם אם יתברר כי יצרת חיוב חדש עשוים לדחות את בקשתך.

האם נמליץ לכולם לפנות למסלול זה?

התשובה היא כמובן שהכל תלוי בנסיבות.

ישנם חייבים אשר נמצאים בהוצאה לפועל תקופה ארוכה, שבמהלכה מצבם השתנה לטובה בלי שאף אחד יודע דוגמת ירושה, עסק וכיוצ"ב ועל כן חשוב לבחון היטב את האפשרויות השונות, שכן מדובר בהליכים שישפיעו ויכריעו על המשך התנהלותו של החייב והאפשרות שלו לפתוח דף חדש בחיים.

לסיכום

התיקון החדש שפורט לעיל נותן תקווה חדשה לחייבים ובאמצעות יישום נכון יוכל לסייע.

במידה והנכם מעוניינים לקבל מאיתנו ייעוץ משפטי ו/או לשקול להנות משירותינו המשפטיים, הנכם מוזמנים. נא ליצור קשר מיידי ולתאם פגישה באווירה נעימה, במסגרתה נוכל להציע לכם מענה ופתרונות משפטיים מקצועיים, בהתאמה אישית לצרכים האישיים הייחודיים שלכם.

נשמח לראותכם ולהכירכם.

תביעה בסכום קצוב

 
 
ללשכת הוצאה לפועל ניתן לפנות ישירות גם ללא הגשת תובענה לבית המשפט ו/או ללא הצורך להיזקק לנהל הליכים משפטיים ו/או הוכחות ודיונים.

 

הגשת התביעה

על התביעה להיות על סכום קצוב שאינו שנוי במחלוקת שסכומו ברור או ניתן לחישוב פשוט, וכן עליה להיות מגובּה במסמך (חוזה, התחייבות) שנעשה או נחתם על ידי הנתבע (לדוגמה: שטר חוב ו/או חשבונית מס ו/או תעודת משלוח ו/או חוזה שעליו חתום החייב)  או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק וכן סכום התביעה אינו עולה על 75,000 ₪.

על המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חלה חובת משלוח התראה בדואר רשום לנתבע בדבר כוונתו להגיש את התביעה על סכום קצוב לביצוע בהוצאה לפועל.

במידה ומתקיימים התנאים שלעיל ניתן לבקש להוציא לפועל את התביעה במסגרת ההוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט מוסמך.

לחייב תינתן האפשרות להגיש התנגדות לבקשת הביצוע ולסגירת תיק ההוצאה לפועל, על מנת שהבקשה תידון בפני ערכאה שיפוטית ויינתן לו יומו בביהמ"ש.

בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב תוגש ללשכת ההוצאה לפועל רק בחלוף 30 ימים ממועד משלוח ההתראה.

היכן מגישים?

המגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב רשאי להגישה לכל לשכת הוצאה לפועל שיבחר,

לאחר הגשת בקשת הביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לנתבע לפיה עליו לשלם את חובו או להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת, והכל- תוך 30 ימים.

המצאת אזהרה

את ההליכים כנגד החייב, כלומר את ביצוע התביעה על סכום קצוב, ניתן להתחיל רק לאחר המצאת האזהרה לחייב ורק לאחר שחלפה התקופה הקבועה באזהרה.

את הליכי הביצוע ניתן להתחיל, כאמור, רק לאחר המצאת האזהרה וכן, לאחר שהתובע המציא ללשכת ההוצאה לפועל מסמך המאשר את פרטי החייב או שמנהל לשכת ההוצאה לפועל אישר את נכונות פרטי החייב בעצמו.

התנגדות

 נתבע בתביעה על סכום קצוב רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע גם מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים להגשתה כתביעה על סכום קצוב, וזאת- תוך 30 ימים ממועד המצאת האזהרה לידיו. להתנגדות יצורף תצהיר מאומת על ידי עורך דין וכן כל מסמך התומך בהתנגדות.

הנתבע יגיש את ההתנגדות, לפי בחירתו, ללשכת ההוצאה לפועל בה הוגשה הבקשה לביצוע או ללשכת ההוצאה לפועל שליד בית המשפט המוסמך לדון בתביעה לפי כללי הסמכות המקומית שבתקנות סדר הדין האזרחי.

מרגע הגשת ההתנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את התביעה ואת ההתנגדות לבית המשפט שליד הלשכה אליה הוגשה ההתנגדות.

אם נתקבלה ההתנגדות, יימשכו ההליכים בבית המשפט ואם נדחתה ההתנגדות, ימציא הזוכה את ההחלטה או את פסק הדין ללשכת ההוצאה לפועל תוך 7 ימים ולשכת ההוצאה לפועל תמשיך בביצוע התביעה.

לסיכום

 באם יש לכם שאלה ,או שהנכם זקוקים לעזרתנו, אנו כאן לרשותכם ונשמח לסייע לכם למיצוי זכויותיכם, באם קיבלתם מכתב התראה לפני תביעה על סכום קצוב אנו ממליצים להתייעץ בהקדם ועד כמה שאפשר סמוך לקבלת ההתראה.

פשיטת רגל וגירושין? דעו את זכויותיכם!

 

כאשר פשיטת רגל וגירושין מתרחשים בזמנים מקבילים, ההשלכות המשפטיות רבות וחשוב להתנהל נכון. חוב להבין כי הכרזה על פשיטת רגל יכולה להשפיע רבות על סוגיות שונות הנובעות מהליכי גירושין, בין היתר חיובי מזונות וחלוקת הרכוש בין הצדדים.

לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, בני הזוג חולקים הן זכויות והן חובות, ובהתאם, חובות שנוצרו על ידי אחד מבני הזוג עוד במהלך הנישואים, נזקפים גם לחובת בן הזוג השני, ולכן לכאורה רכושו של בן הזוג השני אינו חסין.

חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 קובע כי במהלך חיי הנישואין ישנה הפרדה בין רכוש בני הזוג ומשתמע מכך כי גם בין חובותיהם. המשמעות היא שחוב הרשום על שם אחד מבני הזוג לא יכול באופן עקרוני להיגבות מבן הזוג השני. עם זאת, ישנו הכרח להוכיח כי אכן מדובר בחוב אישי ולא בחוב משותף. יוער כי אין די רק ברישום החוב על שם אחד מבני הזוג.

חשד למרמה

פשיטת רגל במהלך הגירושין עלולה לעלות חשד לגבי התנהלות במרמה. על כן, בהליך פשיטת הרגל, נבדקת השאלה: האם הליכי גירושין נועדו להבריח נכסים? תום לב החייב בבדיקה קפדנית ומעוגנים בחוק מספר אמצעים להתמודדות עם בן זוג שמנסה לנצל את ההליך לרעה.

ביטול מתנות

פקודת פשיטת רגל קובעת כי על החייב יחול הכלל של ביטול הענקות, שמטרתו למנוע הברחת נכסים. הפקודה מפרטת שורה של מקרים שבהם העברות רכוש שבוצעו על ידי חייבים נחשבות להעברות בטלות, לרבות העברות שנעשו בעת גירושין ובין קרובי משפחה. על פי הוראות החוק הענקה שבוצעה בידי חייב שהעניק נכסים, לאחר שנתיים ממועד פשיטת רגל, אך פחות מעשר שנים, היא חסרת תוקף, אלא אם הוכח שהיה ביכולתו של החייב לפרוע את החוב גם ללא הנכס.

מזונות

חוב מזונות שנוצר לפני שניתן צו כינוס נחשב לחוב בר תביעה, לפיכך ניתן להגיש תביעת חוב ולתבוע את חוב המזונות שהצטבר עד למועד מתן צו הכינוס. האם זכאית לקבל את סכום המזונות שנקבע בפסק הדין או בהסכם הגירושין. מזונות שוטפים שמועד תשלומם הוא לאחר מועד צו הכינוס ניתן לקבל באמצעות הגשת בקשה לקצבת מזונות בבית המשפט.

בסיטואציה בה מועד פירעון החוב נוצר לאחר מתן צו כינוס, חוב המזונות יהיה כלול בחובות האחרים, ויוקצה סכום מסוים מקופת הכינוס לתשלום המזונות, וזאת על מנת לייצר איזון בין זכותם של הילדים לקבל מזונות לבין הזכויות של שאר בעלי החוב.

לסיכום

פשיטת רגל והליכי גירושין הם תחומי משפט נפרדים שונים, אך במיזוג בניהם, יש לקחת בחשבון נתונים רבים, דוגמת מועד היווצרות החוב ונסיבותיו, והכל תוך הכרה מעמיקה של שני התחומים. משרדנו לשירותכם, עם ידע, ניסיון ומקצועיות אשר עושים את ההבדל.