Signing Contract

ייפוי כח מתמשך מאפשר לכם להביע את הרצון שלכם על העתיד שלכם

עו"ד ומגשרת שרון גליק הינה בעלת ניסיון רב בדיני משפחה ועבודתה במשרדי בוטיק במובילים בעיר תל אביב רכשה ניסיון רב בהופעות וייצוג בבתי משפט, בוועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי, בניהול משא ומתן, בקורסים והכשרות מקצועיות והם אשר מייחדים ומאפשרים לעו"ד ומגשרת שרון גליק להוביל את לקוחותיה לשביעות רצונם בתיקים אשר מתנהלים על ידה.

הכשרתה של עוה"ד גליק הקנתה לה יכולת לטפל בכל תיק לגופו ולעומקו ולראות את הנתונים המדויקים בצורה הטובה ביותר ולדעת לערוך את הצוואה ו/או ייפוי כח מתמשך בהתאם לרצון הלקוח וכדין.

אנו לא יכולים לדעת האם ומתי נגיע חלילה למצב בו לא נוכל עוד לקבל החלטות ביחס לעצמנו עקב חלילה תאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית העלולות לפגוע בכושר השיפוט.

אבל, אדם שערך מבעוד מועד ייפוי כח מתמשך, למעשה קובע מראש ובנחת את מי הוא רוצה למנות בתור אחראי אשר יקבל בשעת הצורך יכולת לטפל עבורו בכלל ענייניו, האישיים, הרפואיים והרכושים וכמובן שניתן לקבוע גם רק לגבי חלק מהנושאים הנ"ל.

יתרון מרכזי של ייפוי הכוח הוא שהאדם הממנה בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, את מי הוא רוצה שיטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר.

הרעיון המרכזי בשינוי הוא, לשמור על כבודו של אדם ולממש את רצונו.

מה היה עד היום?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  מאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר בשני מצבים:

1. כאשר מדובר באדם בגיר אשר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו".

 2. כשמדובר ב"פסול דין"- מי ש"מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו" לא מסוגל לדאוג לענייניו.

ומה האפשרויות כעת?

במרץ 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18) שמאפשר לאדם לקבוע מי יטפל בענייניו ובאיזה אופן, כשהוא כבר לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו (כלי זה בא להחליף מינוי של אפוטרופוס).

מיופה הכוח צריך לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כח, או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי, כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

האם אפשר למנות מספר מיופי כוח?

ניתן למנות מספר מיופיי כוח, למשל מספר ילדים. במצב כזה אני ממליצה לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של חילוקי דיעות בין מיופיי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. תחת קטגוריה זאת נכנסים גם עניינים רפואיים.

ייפוי כוח מתמשך רפואי

מתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. יפוי כח מתמשך רפואי יכול להחתם לא רק בפני עו"ד אלא גם על ידי – רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

מיודעים

הממנה יכול גם להחליט על "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

לסיכום

ייפוי כוח מתמשך לפי החוק ניתן לעשות רק באמצעות עו"ד שעבר הכשרה מיוחדת לכך והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים.

חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים -באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם או באופן אישי על ידי הממנה.

יפוי כח מתמשך רפואי שלא נחתם בפני עו"ד בעל כרטיס חכם, אלא בפני רופא/אח/עו"ס/פסיכולוג, חייב להיות מופקד באופן אישי על ידי הממנה אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

עו"ד שרון גליק ממשרדנו מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

 

במידה והנכם מעוניינים לקבל מאיתנו ייעוץ משפטי ו/או לשקול להנות משירותינו המשפטיים, הנכם מוזמנים. נא ליצור קשר מיידי ולתאם פגישה באווירה נעימה, במסגרתה נוכל להציע לכם מענה ופתרונות משפטיים מקצועיים, בהתאמה אישית לצרכים האישיים הייחודיים שלכם.

נשמח לראותכם ולהכירכם.

למיצוי זכויותיכם, אנו כאן לרשותכם.