Signing Contract

צוואה - הדרך הנהוגה והמקובלת לבטא את רצונך

הצוואה הינה למעשה מימוש זכותו הטבעית בידיו של האדם לתכנן ולומר את דבריו האחרונים, קרי, לתכנן את ההשלכות הנובעות מפטירתו ביחס לרכושו.

עריכת צוואה כדין תבטיח כי עזבונו של המוריש יועבר על פי רצונו הבלעדי ליקיריו ולמנוע "מלחמות ירושה" מיותרות בין היורשים.

החשיבות שבקבלת ייעוץ משפטי מוקדם, נובעת בעיקר מהמצב המשפטי המורכב בישראל של דיני הירושה בניית אסטרטגיה נכונה ,הינה קריטית לצורך שמירה על זכויותיכם.

עו"ד ומגשרת שרון גליק הינה בעלת ניסיון רב בדיני משפחה ועבודתה במשרדי בוטיק במובילים בעיר תל אביב רכשה ניסיון רב בהופעות וייצוג בבתי משפט, בוועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי, בניהול משא ומתן, בקורסים והכשרות מקצועיות והם אשר מייחדים ומאפשרים לעו"ד ומגשרת שרון גליק להוביל את לקוחותיה לשביעות רצונם בתיקים אשר מתנהלים על ידה.

הכשרתה של עוה"ד גליק הקנתה לה יכולת לטפל בכל תיק לגופו ולעומקו ולראות את הנתונים המדויקים בצורה הטובה ביותר ולדעת לערוך את הצוואה בהתאם לרצון הלקוח וכדין.

בעת עריכת צוואה יש לקחת בחשבון כמובן את מצבו המשפחתי של המוריש, כאשר כל אחד ממצבים אלה יש בכדי להשפיע על חלוקת הרכוש בצוואה.

לעריכת צוואה כדין משמעויות רבבות דוגמת תכנון מחושב וכלכלי של חלוקת הנכסים בין היורשים לצורך חיסכון בתשלומי מיסים, הקטנת עלויות רבות הכרוכות במימוש העיזבון וכדומה.

ארבע צורות לעריכת צוואה:

א. צוואה בכתב יד: הצוואה, החתימה והתאריך, כולם בכתב ידו של המצווה.

ב. צוואה בפני עדים: חתימה בפני שני עדים ועל המצווה להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו. גם העדים חותמים היו עדים לעריכת הצוואה בידי המצווה.

הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר.

ג. צוואה בפני רשות: צוואה בפני רשות היא צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון. אם הצוואה נאמרת בעל פה היא מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד עריכת הצוואה וכי הצוואה נערכה בידי המצווה.

ד. צוואה בעל פה: צוואת "שכיב מרע". תיעשה בעל פה ורק באם המצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה. נדרשים שני עדים המבינים את שפת המצווה, ועליהם לרשום אותה בזיכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך והנסיבות שהביאו לעריכתה ויש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.  צוואה זו בטלה לאחר חודש, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.

בנוסף לארבעת סוגי הצוואה שפורטו לעיל, ישנה גם צוואה הדדית:

צוואה הדדית- אפשרות המתאימה במיוחד לבני זוג נשואים או כאלה החיים יחדיו ללא מסגרת פורמלית של נישואים. צוואה הדדית המכונה גם צוואה משותפת, חורגת מהצוואה הרגילה, מאחר שהמדובר בצוואה הנערכת על ידי בני זוג במשותף, במסמך אחד או בשני מסמכים.

בני הזוג במשותף מחליטים מהם הוראות זהות ומוסכמות בנוגע לחלוקת הירושה, אשר יחולו על שניהם באופן הדדי לאחר פטירת כל אחד מהם. כל זאת תוך הסתמכות של בן הזוג האחד על השני לפיו צוואתו של השני לא תבוטל, וזאת גם לאחר פטירתו של בן הזוג הראשון.

כאמור, יש יתרונות בעריכת צוואה הדדית, אולם יש בה גם לא מעט סיכונים. על כן, טרם קבלת החלטה לערוך צוואה הדדית, יש להתייעץ עם עורך דין ירושה, אשר יסביר את ההשלכות המשפטיות והכלכליות ויחווה דעתו האם בנסיבות המקרה, מומלץ לערוך צוואה משותפת, או דווקא צוואה פרטנית.

במקרה של ביטול צוואה הדדית, יש לשים לב באם אחד מבני הזוג איו בן החיים ואז על בן הזוג שנותר בחיים להשיב את כל אשר קיבל מן הצוואה. באם שני הצדדים בחיים ניתן לבטל את הצוואה על ידי הודעה בכתב.

צו ירושה

בהיעדר צוואה מדובר ביורשים על פי דין, אשר נקבעים על פי הכללים של חוק הירושה. צו ירושה ניתן לקבל או ע"י פנייה של חלק מהיורשים לבית הדין לענייני משפחה או לחילופין בהסכמה בכתב של כל היורשים לבית הדין הרבני.

צוואה הדדית

בעריכת צוואה הדדית, בני זוג למעשה מבקשים לוודא שהרכוש המשותף שלהם

ו/או הרכוש של כל אחד מהם בנפרד ישמש את בן הזוג שנותר בחיים ולא יגיע

לידיים אחרות ובנוסף ימנע קונפליקט בין בן הזוג הנותר בחיים לבין הילדים.

הילדים ו/או בני זוגם יצפו מבן הזוג שנותר בחיים לתת להם רכוש כלשהו ו/או

את החלק שלהם מרכוש המנוח ו/או תמורה להכרה בטיפול בבן הזוג שנפטר.

למרבה הצער, מקרים מסוג זה מגיעים לבתי המשפט חדשות לבקרים.

בכדי שבן הזוג שנותר בחיים לא יצטרך להתמודד בנוסף לשכול גם עם מאבקי ירושה מיותרים ובמיוחד באם אין ביכולתו לתת כספים ו/או רכוש, על בני הזוג להסדיר את מצב יחסיהם עוד בחייהם ולקבוע כי בן הזוג שנותר בחיים יורש באופן מלא ומחזיק בכלל הרכוש והכספים של בני הזוג, עד ליום פטירתו ורק אז עובר הרכוש לילדים.

הצוואה ההדדית מאפשרת לבנות מנגנונים שיבטיחו את מימוש הצוואה בהתאם לכוונת הצדדים, ואף להביא בחשבון שיקולי מס. תכנון וניסוח מוקפד של הצוואה ועריכת הסדרים נכונים, יכולים למנוע מצבים בלתי רצויים מסוג זה ולעזור בשמירה על שלום ואחדות המשפחה ואחדות.

ניתן לדוגמא לקבוע בצוואה כי לאחר מותו של אחד מבני הזוג תירשם הערה בטאבו, שתאסור על בן הזוג שנותר בחיים להעביר את הזכויות שירש בנכס, או לקבוע תנאים שבהם הוא יוכל להעביר את הזכויות.

נישואים בפעם השניה- כך לדוגמא ניתן למנוע מצב בו אדם שהתחתן בפעם השנייה וניהל מערכת יחסים זוגית ויציבה, לא ייאלץ להוריש לילדיו מנישואיו הראשונים מיד עם מותו את רכושו ולהותיר את בת הזוג שנותרה בחיים במאבקים משפטיים, כאשר היא נאלצת לפנות את דירת המגורים, לוותר על כספים וכיו"ב. עליכם לבחון ולבדוק מה רצונכם במקרה כזה ולהסדיר כראוי את חלוקת הרכוש בצורה מסודרת.

בן זוג חדש- לרוב לא ירצה מי מבני הזוג כי בן זוג חדש שנכנס לתמונה ירש את הרכוש וימנע את רכושו מילדיו. על אחת כמה וכמה עם לבן הזוג החדש יש ילדים משלו, הרי שאז המצב מסתבך עוד יותר. במצבים כאלה, כדי למנוע דריסת רגל של אותו בן זוג חדש יש להסדיר את חלוקת הרכוש.   

לא רק לנשואים- אין חובה שבני זוג יהיו נשואים כדי שיערכו צוואה הדדית, אך ישנה דרישה שיהיה ביניהם קשר יציב ומתמשך מצד שני הצדדים.

ואם אחד מבני הזוג מתחרט?

בהתאם לתיקון מספר 12 לחוק הירושה, אם ערך אדם צוואה הדדית והוא מעוניין לבטלה, הרי שעליו לשלוח הודעה על ביטול הצוואה למצווה השני.

תשומת לבכם כי אם בן הזוג נפטר, הרי שעל הנותר בחיים להשיב את מה שקיבל מחלקו של המנוח לעיזבונו, ורק אז הוא יהיה רשאי לצוות את רכושו כראות עיניו.

הודות לצוואה הדדית יוכלו בני הזוג להיות בטוחים כי בן הזוג הנותר לא יוריש בעתיד את הרכוש המשותף למישהו אחר כגון בן זוג חדש בחיי בן הזוג הנותר בחיים.

לסיכום

מומלץ להיוועץ עם עו"ד, אשר יבחן את נסיבות המקרה האישיות והרלוונטיות למקרה שלכם, ובהתאם יערוך צוואה הדדית באופן מקצועי ומדויק, אשר לא יותיר פתח לסכסוכי ירושה עתידיים מיותרים של יקיריכם ויקנה לכם שקט ובטחון משפטי, למניעת בעיות ומחלוקות.

למיצוי זכויותיכם, אנו כאן לרשותכם.

Happy Grandparents