צוואה - הדרך הנהוגה והמקובלת לבטא את רצונך

הצוואה הינה למעשה מימוש זכותו הטבעית בידיו של האדם לתכנן ולומר את דבריו האחרונים, קרי, לתכנן את ההשלכות הנובעות מפטירתו ביחס לרכושו.

עריכת צוואה כדין תבטיח כי עזבונו של המוריש יועבר על פי רצונו הבלעדי ליקיריו ולמנוע "מלחמות ירושה" מיותרות בין היורשים.

החשיבות שבקבלת ייעוץ משפטי מוקדם, נובעת בעיקר מהמצב המשפטי המורכב בישראל של דיני הירושה בניית אסטרטגיה נכונה ,הינה קריטית לצורך שמירה על זכויותיכם.